PRAKTIJK J.VON GLEICH

PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHIATRIE

Behandeling

 

Het eerste gesprek

Bij het eerste gesprek (intake) neemt u het volgende mee:

 

- de verwijsbrief van de huisarts

- uw zorgverzekeringspas

- een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart, paspoort).

 

De intake-fase (één of meerdere gesprekken) wordt afgerond met een diagnose en voorlichting over de behandelingsmogelijkheden.

 

Naast gesprekstherapie doe ik farmacotherapie.

 

Een behandeling heeft pas zin als er overeenstemming is tussen u en mij over wat er aan de hand is en wat we er aan zouden kunnen doen. We proberen natuurlijk altijd deze overeenstemming te bereiken.

 

Indien u een alternatieve/ complementaire behandeling wenst, dan geef ik die in de regel in aanvulling op de reguliere behandeling (en niet ter vervanging van).

 

Verhinderd?

Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak, geef dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door. Als dat niet lukt, wordt € 50,- bij u in rekening gebracht. Uw verzekering dekt dit niet.

 

Waarneming bij afwezigheid

Hierin wordt samengewerkt met collega-psychiaters in de regio. In geval van mijn afwezigheid wordt u via het telefoonnummer van de praktijk (0592 - 311490) geïnformeerd op welke collega een beroep kunt doen. Voor acute, spoedeisende hulp buiten kantooruren kunt u altijd terecht bij de (waarnemend) huisarts of huisartsenpost in uw regio. Daar kan beoordeeld worden of het zinvol is u door te verwijzen naar de crisisdienst van de GGZ.

 

Klachten

Als u klachten over mij of uw behandeling heeft, dan stel ik het op prijs dat u deze met mij bespreekt. Als het niet lukt om er samen uit te komen, kunt u een beroep doen op bemiddeling via de klachtenfunctionaris. Praktijk J von Gleich is aangesloten bij de klachtenregeling van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De klachtenfunctionaris is per email bereikbaar via klachtenfunctionaris@nvvp.net