PRAKTIJK J.VON GLEICH

PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHIATRIE

Wordt mijn behandeling vergoed?

 

Praktijk J von Geich heeft voor 2021 contracten afgesloten met de koepels Zilveren Kruis Achmea, CZ/OHRA/Delta Lloyd en de Friesland. Andere zorgverzekeraars zijn afgevallen.

 

Behandelingen in de gespecialiseerde GGZ voor cliënten van Achmea, CZ/OHRA/Delta Lloyd en de Friesland  en hun labels worden volledig vergoed door de basisverzekering ( behoudens uw eigen risico).

 

Toelichting

 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V (inclusief Pro Life Zorgverzekeringen);
 • OZF Zorgverzekeringen;
 •  Interpolis Zorgverzekeringen N.V;
  FBTO Zorgverzekeringen N.V
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V;
 • IAK Volmacht B.V.;
 • Aevitae B.V.;
 • CZ
 • OHRA
 • Delta Lloyd
 • De Friesland

 

Bij niet gecontracteerde zorg krijgt u zelf de rekening en kunt u bij uw verzekering een deel vergoed krijgen, na aftrek van uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u hier informatie over geven.

 

Indien u een restitutie polis heeft, wordt de behandeling doorgaans voor een groter deel vergoed dan wanneer u een natura polis heeft.

 

Ik hanteer de tarieven zoals die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit ( NZA) Let op: niet alle restitutie polissen vergoeden het volledig NZA-tarief. Zorgverzekeraars hanteren nogal eens mystificerende termen zoals “100% van het gemiddelde gecontracteerde tarief ” e.v.a.

 

Informatie voor zelfbetalers

Voor cliënten die er voor kiezen om de behandeling volledig zelf te betalen (de zorgverzekeraar krijgt dan geen nota en geen informatie over diagnose en verrichtingen) bedraagt mijn uurtarief 140 euro.

 

 

 

 

 

Het standpunt van een aantal verzekeraars is op dit moment nog onduidelijk. Wilt u het zeker weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.