PRAKTIJK J.VON GLEICH

PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHIATRIE

Voor verwijzers

 

  • U kunt verwijzen via Zorgdomein
  • Uitsluitend Specialistische GGZ, geen basis/generalistische GGZ.
  • Verzekeraars vragen om in de verwijsbrief te vermelden SGGZ en een vermoeden van een DSM-4 stoornis

Behandelingen

  • Ondersteunende gesprekken
  • Psychotherapie
  • Schema-therapie
  • Farmacotherapie

 

Telefonische consultatie voor huisartsen

U kunt mij tijdens het telefonisch spreekuur (12.15-12.45) op maandag, dinsdag en donderdag bellen voor telefonische consultatie.

 

Voor verschillende psychologen en psychotherapeuten zie ik patiënten voor medicatie, in het kader van psychiatrische medebehandeling. Deze codes worden geregistreerd volgens het Kwaliteitsstatuut van de regiebehandelaar. Maandelijks ontvangt deze de geregistreerde codes en kan deze in zijn/haar eigen ZPM zorgtraject registeren. J von Gleich declareert bij de regiebehandelaar maandelijks zijn verrichtingen.

 

Gegegevens

AGB-code  03069028

BIG nummer arts 19021123401

BIG nummer psychotherapeut 79021123416

KvK nr 01157926 0000

 

 

Het standpunt van een aantal verzekeraars is op dit moment nog onduidelijk. Wilt u het zeker weten? Neem dan contact op met de desbetreffende zorgverzekeraar.