PRAKTIJK J.VON GLEICH

PSYCHOTHERAPIE EN PSYCHIATRIE

Uitgangspunten

 

Ik behandel volwassenen en ouderen met onder meer depressies, angststoornissen, aandacht-tekortstoornissen en persoonlijkheidsproblemen. Ook mensen met onbegrepen lichamelijke klachten of psychische klachten bij een lichamelijke stoornis kunnen in mijn praktijk worden behandeld, net als mensen met een stoornis die niet in deze opsomming staat. Diagnose en behandeling vindt uitsluitend plaats op verwijzing van de huisarts.

 

Bij de behandeling worden uw zorgen, uw problemen, uw hulpvraag en uw voorkeuren als uitgangspunt genomen.

 

Voor mensen met primaire verslavingsproblematiek, psychotische stoornissen, (ernstig) (zelf) beschadigend gedrag en/of forensisch psychiatrische problematiek is Praktijk J. von Gleich een minder geschikte behandelsetting.